Zasady

IDEA

Asseco 3P to projekt realizowany przez studentów na własnych uczelniach. Partner Asseco 3P sam kreuje i prowadzi projekty, które promują polską informatykę. Ideą programu jest wsparcie działań edukacyjnych studentów związanych z kierunkami informatycznymi.
Chcemy wpierać młodych polskich programistów, ale to studenci znają swoją uczelnie najlepiej. Wspólnie z naszymi partnerami tworzymy więc i wspieramy wydarzenia studenckie. Zadaniem naszych partnerów jest ich inicjowanie i organizacja.

WYZWANIE

Partner 3P jest członkiem teamu złożonego ze studentów uczelni w całym kraju. Wdraża swoje pomysły, a przede wszystkim realizuje wyzwanie stworzenia prawdziwej społeczności młodych polskich informatyków. Podstawą działań jest wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń. To jedyny taki program w Polsce skierowany do studentów i tworzony przez studentów. Polish Programmers Project jest projektem wieloletnim. Partnerzy 3P działają na ponad 15 najlepszych uczelniach technicznych o profilu informatycznym w Polsce.

CO ZYSKUJESZ JAKO PARTNER 3P?

 • Po roku współpracy – dwumiesięczny, płatny staż w Asseco Poland dla najlepszego Partnera 3P warty 5000zł.
 • Stypendium wypłacane miesięcznie przez cały okres trwania tegorocznej edycji programu.
 • Doświadczenie w prowadzeniu własnego projektu. Praca przy użyciu profesjonalnych narzędzi do zarządzania projektami. Wsparcie doświadczonych pracowników firmy Asseco Poland.
 • Networking – czyli możliwość stworzenia sieci kontaktów biznesowych w oparciu o szeroką współpracę Asseco Poland ze środowiskiem akademickim.
 • Nowe znajomości i wiedzę – poprzez uczestnictwo w wyjazdach integracyjnych oraz szkoleniach merytorycznych.
 • Certyfikat uczestnictwa w programie Asseco 3P.

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE

 • Organizacja wydarzeń promujących polską informatykę przy wsparciu doświadczonych pracowników i przedstawicieli Asseco Poland (spotkania, wykłady, warsztaty).
 • Opracowanie i realizacja autorskich projektów (konferencje, oferty sponsorskie).
 • Promocja konkursów i programów, które Asseco Poland organizuje na uczelniach.
 • Współpraca przy organizacji targów pracy, konferencji i warsztatów rozwojowych dla studentów i absolwentów uczelni wyższych.
 • Reprezentowanie Asseco Poland w środowisku akademickim oraz kontakt z organizacjami studenckimi w celu nawiązania współpracy.